Opšti uslovi

/Opšti uslovi
Opšti uslovi 2018-06-20T08:16:31+00:00

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

PREDUZEĆE Nektar Natura d.o.o., adresa e-pošte: info@nektarnatura.com, je rukovalac podacima o ličnosti na internet stranici nektarnatura.com i svim povezanim domenima.

Nektar Natura se obavezuje da će dostavljene podatke o ličnosti štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1) i Opštom uredbom o zaštiti podataka (Splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP). Svi dostavljeni podaci smatraće se strogo poverljivim i koristiće se u svrhu za koju su dostavljeni.

Nektar Natura obrađuje podatke o ličnosti i pohranjuje ih za ostvarivanje cilja u vezi sa kojim ih je pojedinac dostavio: komunikacija sa nama, rezervacija usluga, upit, prijava na e-novosti.

U vezi sa obradom posredno i neposredno dostavljenih podataka obavezuje nas Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kojim se određuju prava, obaveze, načela i mere kojim se sprečava neustavno, nezakonito i neopravdano zadiranje u privatnost i dostojanstvo pojedinaca u obradi podataka o ličnosti.

Osnov za prikupljanje podataka o ličnosti predstavlja pristanak – obrazac na internet stranici u koji klijent upisuje podatke koji su potrebni za komunikaciju, odnosno porudžbinu.

Nektar Natura pohranjuje sledeće podatke o ličnosti za kontakt u svrhu sprovođenja porudžbine, odnosno upita: ime, prezime, e-poštu, br. telefona…

Nektar Natura se obavezuje da podatke neće prosleđivati trećim licima niti će ih iznositi iz Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili ih dostavljati međunarodnim organizacijama ovog prostora, osim kada je to u skladu sa važećim zakonodavstvom i u slučajevima opisanim u ovom dokumentu.

Za obezbeđivanje upotrebljivosti ove internet stranice, preduzeće Nektar Natura naručuje usluge drugih preduzeća i ponuđača (ponuđači usluga informacione tehnologije), što znači da su vaši podaci predmet obrade kod izvođača koji nam obezbeđuju gostovanje baza podataka i aplikacija, za usluge obrade podataka ili za slanje informacija koje ste zahtevali, za obezbeđivanje usluga podrške i sl. Ove podatke ćemo dostaviti spoljnim izvođačima, odnosno spoljnim izvođačima ćemo omogućiti da pristupe podacima samo u obimu koji se zahteva u određenu svrhu. Oni neće smeti da koriste ove podatke ni u jednu drugu svrhu. Spoljni pružaoci usluga preduzeća Nektar Natura ugovorno su obavezani da poštuju vaše podatke o ličnosti.

Za vreme rukovanja podacima o ličnosti, pojedinac ima pravo na uvid, prepis, kopiranje, dopune, ispravke, blokiranje i brisanje podataka o ličnosti u zbirci podataka, u skladu sa važećim zakonodavstvom. Pojedinac može da ostvaruje ova prava putem elektronske pošte info@nektarnatura.com.

Preduzeće Nektar Natura će dostavljene podatke štititi i sprečavaće njihovu zloupotrebu. Podaci o ličnosti će se koristiti samo u svrhu za koju je pojedinac dao svoju saglasnost. Nektar Natura se obavezuje da će prikupljene podatke pohranjivati samo onoliko dugo koliko to bude neophodno za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni.

Kada više ne bude potrebe za pohranjivanjem podataka o ličnosti, odnosno na osnovu napismenog opoziva korisnika (slanjem na adresu e-pošte info@nektarnatura.com), podaci će biti izbrisani, odnosno biće uništeni nosači podataka na kojima su ti podaci pohranjeni.

Korisnici imaju pravo da u bilo kom trenutku zahtevaju promenu odnosno brisanje svojih podataka o ličnosti. Takav zahtev mogu da pošalju na adresu e-pošte info@nektarnatura.com. Podaci će biti izbrisani u najkraćem mogućem roku.

Korisnik može da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja R. Slovenije.

 

Zloupotreba podataka

Obavezujemo se da ćemo vaše podatke o ličnosti štititi u skladu sa propisima ZVOP-1 i SUVP.
U slučaju da dođe do zloupotrebe podataka, o tome ćemo u najkraćem mogućem roku poslati obaveštenje na adresu vaše e-pošte, i to u roku od 72 časa od otkrivanja zloupotrebe.

 

Odgovornost

Internet stranica je postavljena i održava se uz najveću moguću meru pažnje. Uprkos tome, Nektar Natura ne garantuje ažurnost, tačnost ili pravilnost svih informacija na stranici. Sve informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Kolačići

Kolačići su male datoteke s informacijama koje se privremeno sačuvaju u vašem računaru.
Kada se kolačići instaliraju u vaš računar, o tome nećete biti obavešteni. Glavna svrha kolačića je da serveri prepoznaju vaš računar i internet pregledač, prilagode internet stranicu i postaraju se za jednostavnost i brzinu. Kolačići nam omogućavaju da vam prikažemo upravo one informacije koje tražite i koje vas zanimaju. Prikupljanjem i čuvanjem informacija o vašim podešavanjima internet stranice pomoću kolačića možemo da obezbedimo bolju internet stranicu i iskustvo kupovine. Kolačići nam ne omogućavaju pristup računaru, a podaci koje prikupljamo pomoću kolačića ne sadrže podatke o ličnosti.

 

Nektar Natura zadržava pravo da po sopstvenoj proceni u bilo kom trenutku izmeni svoju politiku zaštite podataka o ličnosti (ovaj dokument).

U Kamniku, 25. 5. 2018.